2017 Totaal

Uitslagen 8 van Langezwaag 2017 11-02-2017 Org. SV Langezwaag-SV Friesland.

21.1 km.

1 Jan Pullen Hardenberg AV Spurt’88 1.16.36 MSE.01
2 Henri Veldman Bontebok AV Heerenveen 1.19.59 M50.01
3 Pieter-Jan Kooi Loppersum Geen 1.23.37 M40.01
4 Marco Leeverink Bolsward Horror 1.27.05 MSE.02
5 René de Boer Utrecht AV Hellas 1.28.01 MSE.03
6 Jippe Jongsma Gorredijk Geen 1.28.05 MSE.04
7 René v.d.Beek Hardenberg AV Spurt’88 1.28.59 MSE.05
8 Ate Bijlsma Garyp AV Athleta 1.30.11 M40.02
9 Samme Steenstra Joure AV Heerenveen 1.30.30 M40.03
10 Rick v.Gerwen De Knipe Geen 1.32.49 MSE.06
11 Wouter v.Dekker Heerenveen AV Heerenveen 1.33.39 M40.04
12 Huib-Jan Imbens Wirdum SV Friesland 1.34.42 M50.02
13 Jasper Keizer St.Annaparochie SV Friesland 1.34.42 M60.01
14 Marije v.d.Kooy Sibrandabuorren AV Heerenveen 1.35.37 VSE.01
15 Marinka Pultrum Luxwoude AV Heerenveen 1.37.10 V40.01
16 Jikke v.d.Berg Nijbeets AV Heerenveen 1.38.49 V45.01
17 Rienk de Vries Burgum SV Friesland 1.38.58 M50.03
18 Erik Wubs Gorredijk Geen 1.39.16 MSE.07
19 Catrinus Vroom Hijum Lionitas 1.39.28 M40.05
20 Freddy de Jong Veenhuizen Dutch Runners 1.40.25 M50.04
21 Roel v.d.Sloep Nijbeets Geen 1.40.36 MSE.08
22 Daan v.d.Geest Stiens SV Friesland 1.40.45 M50.05
23 Murk Postma Nijland Geen 1.41.29 M61.02
24 Willem Biemolt Utrecht SV Friesland 1.41.53 M50.06
25 Lammert Wolters Drachten SV Friesland 1.42.04 M63.03
26 Eelco De Groot Assen Geen 1.42.23 MSE.09
27 Otto de Boer Leeuwarden SV Friesland 1.43.06 M61.04
28 Erik Willekus St.Annaparochie SV Friesland 1.43.20 M40.06
29 Harrie Wetterhahn Leeuwarden Lionitas 1.43.25 M40.07
30 Tineke v.d.Wal Oudehaske AV Heerenveen 1.43.33 VSE.02
31 Rudy Miedema Heerenveen AV Heerenveen 1.43.52 M50.07
32 Bart Pullen Hardenberg AV Spurt’88 1.44.14 MSE.10
33 Jelle Haarsma Drachten Geen 1.45.03 M69.05
34 Andries Tolman Oldeholtpade SV Friesland 1.45.35 M62.06
35 Rodian Tolman Jonkerslân Geen 1.46.28 MSE.11
36 André Jellema Leeuwarden Lionitas 1.46.32 M40.08
37 Wietze de Jager Leek Geen 1.46.33 M40.09
38 Laas Bonnema Vrouwenpar. SV Friesland 1.47.04 M60.07
39 Paul Pultrum Luxwoude Geen 1.47.09 M40.10
40 Haaye Bethlehem Heerenveen Geen 1.47.18 M65.08
41 Inge v.Schaick Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.47.25 V55.01
42 René Bruinsma Tynje Geen 1.47.25 M50.08
43 Peter Boersen Leeuwarden SV Friesland 1.49.02 M50.08
44 Martin Noppers Sint Johannesga Geen 1.49.07 MSE.12
45 Paul v.d.Haring Assen Geen 1.49.37 M40.11
46 Marco Mooij Heerenveen AV Heerenveen 1.50.21 M50.09
47 Hendrik-Jan Meulenaar Burgum Geen 1.50.39 M40.12
48 Wieja Talman Jonkerslân Geen 1.51.19 V40.02
49 Wieger v.Keulen Leeuwarden SV Friesland 1.51.56 M50.10
50 Manëtte Roholl Leeuwarden Geen 1.53.42 V55.02
51 Frits Lautenbag Hattum De Gemzen 1.54.11 M68.09
52 Henk Berends Assen Geen 1.54.54 M50.11
53 Leo v.d.Meulen Sneek Geen 1.56.59 M61.10
54 Karst Anema Stiens SV Friesland 1.59.10 M70.01
55 Rogier Mink Leeuwarden Geen 2.00.06 M40.13
56 Harry Meyer Leeuwarden Friesche Doorlopers 2.02.29 M65.11
57 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland 2.02.53 V66.01
58 Jaap Wit Heerhugowaard SV Friesland 2.02.53 M67.12
59 Pieter Cremer Gorredijk SV Friesland 2.02.53 M64.13
60 Yde Haarsma Snits SV Friesland 2.04.31 M69.14
61 Marja v.d.Werf Joure AV Heerenveen 2.05.30 V50.01
62 Ineke Scheffer Leens AVVN 2.11.28 V55.03
63 Eppie de Haan Oudehorne AV Heerenveen 2.12.31 V40.03
64 Foppe v.Dijk Nijetrijne Geen 2.14.09 M50.12
65 Jeffrey Poort Gorredijk Geen 2.20.02

16.1 km.

1 Jan-Sytze Jonker Hemrik AV Heerenveen 55.59 MSE.01
2 Foppe v.d.Heide Drachten Impala 1.00.52 M40.01
3 Folkert Visser Burgum Impala/SV Friesland 1.00.52 MSE.02
4 Willem de Haan Garyp Impala 1.02.35 M40.02
5 Klaas Kroese Scharnegoutum Triple S 1.05.49 M40.03
6 Tjerk Bruinsma Makkum SV Friesland 1.07.26 M50.01
7 Jelle talsma Warten L.Gr.Weidum 1.08.02 MSE.03
8 Rik de Groot Lemmer Geen 1.09.48 MSE.04
9 Carlos Fidalgo Langezwaag Geen 1.09.48 M40.04
10 Marten Oosterhuis Bontebok AV Heerenveen 1.11.01 M50.02
11 Pieter Veenstra Groningen Geen 1.11.25 M50.03
12 Sandra Faber Hemrik Geen 1.11.42 V45.01
13 Henk Hokse Staphorst AG’85 1.12.14 M40.05
14 Eddie v.d.Tuin Langezwaag VV Langezwaag 1.12.19 M40.06
15 Atze-Rienk de Leeuw Katlijk Geen 1.12.42 MSE.05
16 Johan de Witte Makkum Geen 1.12.50 M40.07
17 Celeste Engwerda Nijmegen Geen 1.13.50 VSE.01
18 Watze Hobma Tijnje AV Heerenveen 1.14.03 M50.04
19 André Kort Heerenveen Geen 1.15.27 M40.08
20 Christian Agricola Lelystad AV Spirit Lelystad 1.17.38 M40.09
21 Kees Visser De Knipe AV Heerenveen 1.18.18 M50.05
22 Liesbeth Hidema Irnsum Geen 1.18.41 V40.01
23 Jelle Miedema Willemsoord L.Gr.Echten 1.18.41 M50.06
24 Sietze Bosma Heerenveen Geen 1.18.49 MSE.06
25 Erik v.d.Pol Drachten Geen 1.18.53 M40.10
26 Johan v.Noordenburg Jubbega AV Heerenveen 1.19.01 M67.01
27 Abe Glazema Langezwaag Geen 1.19.36 M40.11
28 Albert-Jan v.Olst Nunspeet Geen 1.20.10 MSE.07
29 Auke hijlkema Langezwaag Geen 1.20.17 M40.12
30 André de Vries Gerkesklooster Geen 1.20.52 MSE.08
31 Ilse Jepkema Gorredijk Geen 1.20.59 VSE.02
32 Sjouke Touber Stiens SV Friesland 1.21.34 M66.02
33 Roelof Kedde Oudehaske AV Heerenveen 1.21.51 M61.03
34 Siebren Bosma Nieweschoot AV Heerenveen 1.21.51 M62.04
35 Pieter v.Dijk Heerenveen AV Heerenveen 1.21.51 M60.05
36 Jacinta Fancel Leeuwarden Geen 1.22.54 V50.01
37 Feitze v.d.Hoek Heerenveen Geen 1.23.11 M40.13
38 Helga Keijer Drachten Impala 1.23.53 V50.02
39 Linda Peereboom Amsterdam Geen 1.24.15 VSE.03
40 Tjeerd Visser Franeker SV Friesland 1.24.42 M62.06
41 Louis Bakker Leeuwarden SV Friesland 1.25.11 M61.07
42 Els ter Schure Beetsterzwaag Impala 1.25.15 V60.01
43 Klaas Halma Gaast Geen 1.25.26 M50.07
44 Sierd Moll Gorredijk AV Heerenveen 1.26.08 M40.14
45 Bart Sternsdorff Heerenveen Geen 1.26.36 MSE.09
46 Marten de Vries Buitenpost Geen 1.26.48 M60.08
47 Hans Nagtegaal Grou SV Friesland 1.26.49 M60.09
48 Jaap Dijkstra Franeker SV Friesland 1.27.04 M70.01
49 Adrie de Jong De Knipe Geen 1.27.28 MSE.10
50 Coby de Jog Langezwaag Geen 1.28.50 V40.02
51 Roelie Plantinga Heerenveen AV Heerenveen 1.31.26 V40.03
52 Harm Zijlstra Wolvega Geen 1.32.06 M50.08
53 Petra Moll Gorredijk Kortezwaag SV 1.32.57 V45.02
54 Bettina de Groot Drachten Impala 1.36.43 V50.03
55 Berber Nijholt Tijnje Geen 1.37.13 V35.01
56 Peter Kanon Veenhuizen Geen 1.37.32 M40.15
57 Geertje Hijlkema Langezwaag Geen 1.38.36 V40.04
58 Jan Engwrda Doetnchera Geen 1.39.27 M50.09
59 Wietze Dupon Drachten Geen 1.41.29 M50.10
60 Marieke Veenstra Gorredijk Geen 1.42.12 V40.05
61 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus 1.42.14 M69.10
62 Sara Sietzema Noordwolde Geen 1.42.16 V55.01
63 Febo Perdok Heerenveen AV Heerenv/SV Friesl. 1.42.244 M65.11
64 Reina Duijtshoff Sint Johannesga Geen 1.58.21 VSE.04

10 km.

1 Marten-Jan Ernst Damwâld Geen 36.50 MSE.01
2 Bert Bos Peize Geen 37.31 MSE.02
3 Simon Regnerus Marrum SV Friesland 37.47 M40.01
4 Tiedo Tinga Bolsward Geen 37.58 M40.02
5 Herman Regnerus Groningen SV Friesland 38.18 MSE.03
6 Walter Sinnema Joure Geen 38.56 MSE.04
7 Ijnze Stienstra Wergea Geen 39.14 M50.01
8 Marco v.d.Brug Drachten Impala 39.23 MSE.05
9 Sytse Bosma Lippenhuizen Geen 39.27 MSE.06
10 Henk Veenstra Gorredijk Geen 39.48 MSE.07
11 Siem Hiemstra Appelscha Invictus 39.57 M50.02
12 Eddy Elsinga Heerenveen AV Heerenveen 40.22 M40.03
13 Reinier Hitzert Hudegaryp SV Friesland 40.39 MSE.08
14 Teatse Tichelaar Harlingen Geen 42.03 M61.01
15 Richard v.Veenendaal Langezwaag AV Heerenveen 42.08 M40.04
16 Alienka Huft Oldeberkoop Invictus 43.49 V35.01
17 Theo Groenedijk Ravenswoud Invictus 43.52 M50.03
18 Meine Hoitsma Kollum SV Friesland 44.09 M60.02
19 Arjan v.d.Wal Opende Geen 44.35 MSE.09
20 Hendrik Hoogland Blije SV Friesland 44.42 M40.03
21 Nienke Wolda Wolvega AV Start’78 44.46 VSE.01
22 Willem v.Zutphen Wirdum SV Friesland 44.58 M60.03
23 Robin Rispens Gorredijk Geen 45.17 M40.04
24 Pieter de Jong Oldeberkoop Geen 45.19 M40.05
25 Klaas-Sietse v.d.Wal Buitenpost Geen 45.36 MSE.10
26 Hylke Vlietstra Tijnje VV Tijnje 45.48 MSE.11
27 Ferdinant Sterkenburgh Oldeholtpade L.Gr.Jan Echten 45.50 MSE.12
28 Jan de Vries Drachten SV Friesland 46.05 M50.04
29 Rik Russchen Heerenveen Geen 46.05 MSE.13
30 Wouter CanterVissche Beetsterzwaag Geen 46.20 MSE.14
31 Jornt Lageveen Enschede Geen 46.34 MSE.15
32 Niels de Vries Langezwaag VV Lagezwaag 46.34 MSE.16
33 Max Lamberts Utrecht Geen 46.34 MSE.17
34 Frits Feddema Heerenveen SV Friesland 46.48 M50.05
35 Henk Popken Appelscha Invictus 47.11 MSE.18
36 Evelien Sikkema Gorredijk AV Heerenveen 47.28 VSE.02
37 Keimpe Jager Dronrijp SV Friesland 47.29 M71.01
38 André de Jong Surhuisterveen L.Gr.Klaas Struiving 47.32 M40.06
39 Robert Herder Jubbega Geen 47.37 M40.07
40 Cor v.Sluis Franeker SV Friesland 47.45 M68.04
41 Hein Drost Buitenpost L.Gr.Klaas Struiving 47.47 M40.08
42 Marcel Bomas Leeuwarden SV Friesland 47.50 M50.06
43 Domien Mulder Joure SV Friesland 47.54 M50.07
44 Klaas-Oeds Huisman Langezwaag Geen 47.59 M40.09
45 Annette Koops Groningen Geen 48.19 V45.01
46 Wietze v.d.Ende Langezwaag Langezwaag SV 48.19 M50.08
47 Rinze v.d.Brug Gorredijk Impala 48.21 M50.09
48 Pieter v.d.Bij Irnsum AV Athleta/SV Friesland 48.32 M60.05
49 Servién Berensen Gorredijk Geen 48.40 MSE.19
50 Wouter-Jan Fonk Bontebok Geen 48.52 M50.10
51 Siemon v.d.Linde De Hoeve Geen 48.55 M40.10
52 Elisabeth Postma Harkema Impala 48.58 V35.02
53 Sandra Sikkema Drachten Impala 49.06 VSE.03
54 Tieme Jongsma Heerenveen Geen 49.06 M13.01
55 Alie Rozenberg Enschede Geen 49.23 V45.02
56 Marijke Bekkema Itens Geen 49.21 V35.03
57 Elsbeth Rispens Gorredijk AV Heerenveen 49.22 V45.03
58 Fedde Bloemhof Itens Geen 49.23 M50.11
59 Jacob Dijkstra Bitgummole SV Friesland 49.31 M50.12
60 Anita v.d.wal Harlingen SV Friesland 49.38 V45.04
61 Martin v.d.Burg Sneek SV Friesland 50.01 M50.13
62 Saakjes Regnerus Broeksterwoude SV Friesland 50.05 V50.01
63 Monique Tjeerdema Heerenveen Geen 50.55 V40.01
64 Rogier den Heyer Tjalleberd SV Friesland 51.00 MSE.20
65 Johan de Boer Langezwaag Geen 51.36 M40.11
66 Alie Kuipers Gorredijk AV Heerenveen 51.59 V50.02
67 Remco v.d.Weide De Knipe Geen 52.03 M40.12
68 Sjoerd Holtrop Leeuwarden Lionitas 52.10 M50.14
69 Henk de Vries Terwispel Geen 52.18 M50.15
70 Bonne Post Joure Geen 52.18 M50.16
71 Tjalling Bosma Sneek AV Sportplaza 52.34 MSE.21
72 Sippie Roukema Rotstergaast AV Heerenveen 52.41 V60.01
73 Bouwe Post Heerenveen Geen 52.46 M40.13
74 Kiki Boomgaard De Knipe AV Heerenveen 52.55 V61.02
75 Jan Smit Heerenveen SV Friesland 52.59 M66.06
76 Ria Leeverink Bolsward SV Friesland 53.11 V50.03
77 Jan Portrijk Wolvega Geen 53.15 M50.17
78 Lies ter Beek Beetsterzwaag Impala 53.31 V40.02
79 Anneke Rispens Heerenveen AV Heerenveen 53.35 VSE.04
80 Menno Glas Gorredijk Kortezwaag 54.22 M50.18
81 Piet Kerstholt Groningen SV Friesland 54.24 M69.07
82 Menno Roskam Sneek Horror 54.33 M50.19
83 Wiebren Spieker De Knipe Geen 54.35 M60.08
84 Wijbe Sieksma Marrum SV Friesland 54.43 M50.20
85 Gerben Brouwer Snits SV Friesland 54.46 M67.09
86 Chris Speelman Sneek Horror 54.58 M40.14
87 Fedde Beijert Ureterp L.Gr.Opeinde 55.04 M40.15
88 Peter Siqr Gorredijk Geen 55.20 M50.21
89 Kees Kootstra Lippenhuizen Geen 55.25 M69.10
90 Gerard v.Drooge Luxwoude Geen 55.31 M64.11
91 Jan Miedema Joure SV Friesland 56.07 M60.12
92 Gerard Donker Tjalleberd Geen 56.13 M50.22
93 Alwin Verboom Heerenveen Geen 56.33 M40.16
94 Jan-Paul v.Onna Gorredijk Geen 56.41 M40.17
95 Jeroen Hollander Utrecht Trecho 56.48 M50.23
96 Boukje Elfde Irnsum Geen 57.26 V50.04
97 Sytske Lageveen Gorredijk Geen 57.27 VSE.05
98 Arend de Haan Jubbega Geen 57.31 M40.18
99 Bouwe v.d.Meer Jubbega Geen 57.31 M40.19
100 Maarten Hiemstra Leeuwarden Geen 57.51 MSE.22
101 Jetske Oenema Heerenveen AV Heerenveen 58.08 V50.05
102 Roelie v.d.Ziel Berlikum SV Friesland 58.30 V40.03
103 Ester Stolk Gorredijk Geen 58.33 V40.04
104 Jan Panhuis Leeuwarden SV Friesland 58.39 M70.02
105 Nellie Dijkstra St.Annaparochie SV Friesland 58.51 V40.05
106 Carel Harkema Leeuwarden SV Friesland 1.01.24 M66.13
107 Bart de Vries Jubbega Geen 1.01.39 MSE.23
108 Jacob Fopma Schettens L.Cl.Witmarsum 1.02.35 MSE.24
109 Wijbrand de Groot Veenwouden SV Friesland 1.02.43 M60.14
110 Aafke Keizer-Zijlstra St.Annaparochie SV Friesland 1.03.11 V60.02
111 Piet v.d.Veer Harlingen Geen 1.03.14 M50.24
112 Foeke Idzenga De Wilgen SV Friesland 1.03.15 M71.02
113 Patrick Dijkhuizen Sneek Horror/SV Friesland 1.03.30 M40.20
114 Rutger Kussendrager Gorredijk KNZC 1.03.36 MSE.25
115 Dirkje Bouma De Knipe Geen 1.03.46 V45.05
116 Sietse Sietsma Heerenveen AV Heerenveen 1.03.56 M50.25
117 Leo v.Herksen Marum SV Friesland 1.04.37 M50.26
118 Arie Smedinga Tzum SV Friesland 1.05.32 M69.15
119 Martine Sijtsma Mantgum SV Friesland 1.05.34 V45.06
120 Ariana Heringa Drachten Gron.Atletiek 1.05.57 V35.04
121 Joanie v.d.Veeken Heerenveen Pauwenburg SV 1.06.10 VSE.06
122 Lisette Berg De Knipe Pauwenburg SV 1.06.11 VSE.07
123 Martin den hape Heerenveen Geen 1.06.16 M66.16
124 Anna-Hieke Fennema Leeuwarden L.Gr.Leeuwarden 1.06.17 V60.03
125 Alida Haaijer Langezwaag Geen 1.06.26 V40.06
126 Mariska Bron Jubbega LEF 1.06.26 V40.07
127 Bodisco Woudstra Langezwaag Geen 1.06.38 MSE.26
128 Yvonne Huls Jubbega LEF 1.06.58 V40.08
129 Piety Bleeker Garyp Geen 1.07.11 V55.01
130 Edsel Sambro Heerenveen Geen 1.07.27 M65.17
131 Esther Hoekstra Sneek Horror 1.07.27 V45.07
132 Annet Stam Leeuwarden Geen 1.07.39 V50.05
133 Gjilke van Drooge Luxwoude Geen 1.08.25 VSE.08
134 Theo Runia Leeuwarden SV Friesland 1.08.31 M50.27
135 Judith Rijsdijt De Knipe LEF 1.09.04 V35.05
136 Sjet Rozenburg Lippenhuizen LEF 1.11.51 V45.08
137 Petra Bron Jubbega LEF 1.11.51 V45.09
138 Cor Zeemans Goutum SV Friesland 1.12.18 M50.28
139 Reinder Sinnema Leeuwarden Lionitas/SV Friesland 1.14.47 M50.29
140 Jippe Bokma Leeuwarden SV Friesland 1.14.47 M67.18
141 Anneke Regnerus Marrum SV Friesland 1.14.47 V40.09
142 Mattie de Boer Joure Invictus 1.14.47 V60.04
143 Audrey van Gelder Leeuwarden Geen 1.14.47 V40.09
144 Herman Hoekstra Goutum Sud SV Friesland 1.14.47 M64.19
145 Jolanda Nijenhuis Sint Annapar. SV Friesland 0.00.00 V50.00

5 km.

1 Onno Hiemstra Appelscha Invictus 20.09 MSE.01
2 Matthijs Pultrum Luxwoude Geen 20.33 M13.01
3 Jappie Doller Oosterwolde SV Friesland 20.42 M50.01
4 Kevin Veenema Bontebok Geen 20.45 MSE.02
5 Sietze Huizenga Grootegast Impala 20.50 MSE.03
6 Louwrens Tolman Lippenhuizen Geen 21.18 MSE.04
7 Michel Veenema Heerenveen Geen 22.22 MSE.05
8 Jeroen Wisman Steenwijk Geen 22.47 MSE.06
9 Jan Oord Langezwaag Geen 23.25 M40.01
10 Anniek de Jong Steenwijk Geen 23.32 VSE.01
11 Jodi Schievink Harkema Impala 23.35 V15.01
12 Gerbrig Kramer Langezwaag Pauwenburg 23.38 V14.02
13 Fokke Draaijer Leeuwarden Lionitas 24.05 M50.02
14 Thomas v.d.tuin Langezwaag VV Langezwaag 24.08 M15.02
15 Tetsje Hoks Joure Geen 24.16 VSE.02
16 Jack v.Rozen Oosterwolde Invictus 24.32 M61.01
17 Aize Dijksma Langezwaag Geen 24.57 M40.02
18 Tjeerd-dirk Huizenga Grootegast Geen 24.58 M50.03
19 Cornelieke de Jong Heerenveen Geen 25.01 VSE.03
20 Hendrie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 25.21 M61.02
21 Jennie v.d.goot Sneek L.Gr.Sneek 25.39 V40.01
22 Henk Boorsma Gorredijk Geen 25.59 M61.03
23 Ypie v.Sinderen Blije Geen 26.07 V16.03
24 Kim Dekker St.-Anne SV Friesland 26.08 VSE.04
25 Dikkie v.d.Werf Bolsward SV Friesland 26.14 M60.04
26 Jaap Brandenburg Tjalleberd Hercules 26.16 M50.04
27 Sake Lageveen Gorredijk Geen 26.19 M50.05
28 Ale Bijlsma De Knipe Geen 26.25 M50.06
29 Geeske Hibma Jonkerslân Geen 26.25 V35.01
30 Johannes Grondsma Gorredijk Kortezwaag 26.26 M69.05
31 Geert de Lange Broeksterwoude Geen 27.14 M50.07
32 Jolanda Smedinga De Knipe AV Heerenveen 27.24 V50.01
33 Lidwina Hoekstra Langezwaag Geen 27.35 V35.02
34 Thijs de Jong Lippenhuizen Geen 27.54 M50.08
35 Hans v.Egmond Drachten Impala 28.25 M50.09
36 Tjitske Koopman De Knipe Geen 28.41 V35.03
37 Reinette Brouwer Gorredijk Geen 28.44 VSE.05
38 Roelof de Ber Gorredijk Geen 28.57 M40.03
39 Lisanne Siebenga Langezwaag Geen 29.23 VSE.06
40 Linda Danen Jubbega Geen 29.47 V40.02
41 Britt de Lange Broeksterwoude Geen 30.05 V16.04
42 Douwe v.d.Bij Irnsum Geen 30.05 M17.03
43 Rienk v.d.Meer Langezwaag Langezwaag SV 30.20 M09.01
44 Janke Altenburg Spannum Geen 30.23 VSE.07
45 Wieger Achten Heerenveen Geen 30.37 M40.04
46 Alie Kuindersma Heerenveen Geen 30.37 V40.02
47 Krista Harmelink Langezwaag VV Langezwaag 30.42 V13.05
48 Bareld v.d.Meer Langezwaag Langezwaag SV 30.54 MSE.07
49 Maaike Combee Leeuwarden Geen 30.59 VSE.08
50 Monique Jansma Langezwaag Geen 31.04 VSE.09
51 Henriette Haanstra Langezwaag Geen 32.03 VSE.10
52 Fleur v.d.Steen Luxwoude Geen 32.03 VSE.11
53 Thijs Hofstra Wijtgaard SV Friesland 32.41 M70.01
54 Jelle Koornstra Sneek Geen 32.44 MSE.08
55 Fenke Rond Jubbega Geen 32.46 V45.01
56 Janny Kootstra Gorredijk Geen 32.46 V55.01
57 Maaike Visser Heerenveen AV Heerenveen 32.54 VSE.12
58 Renke Idzenga Lippenhuizen Geen 33.00 VSE.13
59 Baukje Zandstra Jonkerslân Geen 33.00 V50.02
60 Alberta Buding Jubbega LEF 33.00 V35.04
61 Wirkje Talsma Jubbega LEF 33.00 V35.05
62 Meindert Roosjen Leeuwarden SV Friesland 33.15 M73.02
63 Mark de Vries Sneek Geen 33.19 M50.10
64 Tjeerd de Jong Ureterp geen 33.22 M50.11
65 Patricia Vos Gorredijk Geen 33.29 V40.03
66 Louise Calis Langezwaag Geen 33.39 V40.04
67 Bjonne Jongsma Heerenveen Geen 34.31 M10.02
68 Auke Jongsma Heerenveen Geen 34.31 M40.04
69 Gerda Idsinga Langezwaag Geen 34.40 VSE.14
70 Hilda Haanstra Langezwaag Geen 34.48 V45.02
71 Suze Hoekstra Heerenveen Geen 35.07 VSE.15
72 Jacqueline Boezeroy Slijkenburg Geen 35.11 V35.06
73 Jolanda Eggink Oldemarkt Geen 35.11 VSE.16
74 Dinie Lap Langezwaag Geen 35.11 V62.01
75 Annelies Siebenga Langezwaag Geen 35.21 V55.02
76 Edith Slager Wolvega AV Start’78 35.23 V45..03
77 Pietsje v.d.Spoel Langezwaag Geen 35.50 V69.02
78 Klaas Duits Sneek SV Friesland 35.50 M72.03
79 Jan v.d.Hoek St.-Anne SV Friesland 42.46 M65.06
80 Inge Kools Leeuwarden SV Friesland vrijw. vrijw.
81 Sietske v.d.Bij Irnsum SV Friesland vrijw. vrijw.
82 Sarina Jannes Leeuwarden SV Friesland vrijw. vrijw.

2 km.

1 Brecht Frensel Akkrum AV Heerenveen 8.08 V13.01
2 Ylse Barkmeijer Akkrum AV Heerenveen 8.19 V13.02
3 Jarne Koopman Oldeberkoop AV Heerenveen 9.03 M10.01
4 Jetrik Koopman Oldeberkoop AV Heerenveen 9.18 M08.01
5 Thomas Kloosterman Langezwaag VV Langezwaag 9.19 M10.02
6 Jelco v.d.Tuin Langezwaag VV Langezwaag 9.29 M09.02
7 Mats eekhof Langezwaag Langezwaag SV 9.45 M10.03
8 Ankie Sietzema Langezwaag Geen 10.22 V10.01
9 Jenna Sietzema Langezwaag Geen 10.23 V09.01
10 Jelke Huisman Langezwaag Geen 10.38 M07.03
11 Anara Tiggelman Langezwaag Langezwaag SV 11.07 V10.02
12 Inge Talman Langezwaag Geen 11.07 V11.03
13 Luuk Jongsma Heerenveen Geen 11.54 M06.04
14 Jelte Eppinga Langezwaag Langezwaag SV 12.35 M08.05
15 Jarno v.d.Meer Langezwaag Langezwaag SV 12.36 M08.06
16 Hinke Boersma Langezwaag Geen 12.56 V07.02
17 Elina Voolstra Langezwaag Geen 13.12 V11.04
18 Harie Idzerda Langezwaag Geen 13.57 M08.07
19 Ytsen Tassenbajof Jonkerslân Geen 14.12 M07.08
20 Hylke Tassenbajof Jonkerslân Geen 14.31 M05.09

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.